Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym w świetle uregulowań prawnych w 2021 r.

Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym w świetle uregulowań prawnych w 2021 r.


Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu zaprasza Państwa do udziału w seminarium doskonalącym „Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym” które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP oraz osób zaangażowanych w kształtowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy (pracodawcy, kadra zarządzająca, Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Członkowie Komisji BHP). Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod opartych na aktywizacji uczestników pozwolą zaktualizować i uzupełnić wiedzę w aspekcie prawnym, psychologicznym a także w zakresie bezpieczeń-stwa i higieny pracy.
 
Uczestnictwo w naszym seminarium to:
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego prowadzenia dochodzeń powypadkowych.
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń.

Eksperci prowadzący:
 
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy okręgu warszawskiego, prawnik, doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.


Zakres tematyczny szkolenia:
Moduł I – wypadki i choroby zawodowe w 2021 r.
 1. Objawy powstawania choroby zawodowej (przeniesienie zatrudnionego do innej pracy jako polecenie służbowe).
 2. Niezdolność wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy.
 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej, definicja przyczyny zewnętrznej w najnowszym orzecznictwie SN, współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika, niedopełnienie ciążących na pracodawcy obo-wiązków w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy, zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, rozpoznanie choroby zawodowej, nowy obowiązek polegający na przesłaniu zawiadomienia o chorobie zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy, odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki choroby zawodowej, choroba zawodowa i jej związek przyczynowy z pracą, jej rodzajem, charakterem i warunkami jej wykonywania, uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na podstawie kodeksu cywilnego).
 4. Nowości w Kodeksie Pracy na 2021 r. (najbardziej aktualne orzecznictwo SN oraz Trybunału Sprawiedli-wości UE zmieniające dotychczas stosowane uregulowania w stosunku pracy, dokumenty tworzone w ciągu za-trudnienia pracownika – podstawowe zmiany, co dalej z umowami na czas określony i nieokreślony, praca zdalna i telepraca urlopy w 2021 r. wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, dodatkowy, wychowawczy – przedstawienie najbardziej optymalnych rozwiązań, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 r. praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w dni wolne, niedziele i święta – dopuszczalność i sposób rekompensowania, najnowsze orzeczenia SN).
Moduł II – wypadki w kontekście psychologicznym
 1. Psychologiczne aspekty pomocy w wypadkach przy pracy (podstawy interwencji kryzysowej, strate-gie działania w sytuacji stresowej – zagrożenia życia, zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, psycholo-giczne konsekwencje sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania człowieka, stres jako czynnik deformujący interakcje społeczne, metody niwelujące wpływ stresu na ocenę sytuacji, zniekształcenia poznawcze w ocenie drugiego czło-wieka, psychopatologia w ocenie kondycji psychicznej poszkodowanych, czynniki ograniczające trafność oceny kondycji psychicznej ofiar wypadków, metody perswazji i sposoby udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej, techniki przydatne w kontaktowaniu się z osobami w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub osobami, które do-świadczyły ww. zagrożenia, spójność, kategorie oceny funkcjonowania psychicznego ofiar sytuacji kryzysowych, przesłanki dynamiczne i statyczne w ocenie sytuacji).
 2. Psychologiczne aspekty oceny rzetelności wniosków o odszkodowanie w sytuacji wypadków w pracy (elementy perswazji – tor centralny i tor peryferyjny, metody manipulacji i wywierania wpływu na ludzi, sposoby przeciwdziałania próbom manipulacji, metody oceny prawdomówności, białe kłamstwo i czarne kłam-stwo, ocena motywacji ubiegających się o świadczenia wypadkowe, paradoks Epemenidesa, mowa ciała mikroek-spresje w wykrywaniu kłamstwa, metody prowadzenia dyskusji zmierzającej ku wykryciu prawdy, sposoby weryfikacji podawanych przez wnioskodawcę informacji, kłamstwo w procesach negocjacyjnych, pragmatyczny aspekt kłamstwa stosowany w negocjacjach).


Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju gwarantujemy Państwu bezpieczne warunki sanitarne w czasie trwania szkolenia. Zajęcia realizowane będą w przestronnej sali wykładowej zapewniającej zachowanie wymaganych odstępów między każdym uczestnikiem spotkania.
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa   
ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 - 24 września 2021 r. (od kolacji w dniu 22.09. do obiadu w dniu 24.09.)
Cena usługi:


 
1980 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
  

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności